Chào mừng bạn đến sử dụng phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan!

Phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan đề cập đến các ứng dụng khách được sở hữu và điều hành hợp pháp của công ty được đánh dấu là “M88 Media” và trang web của “M88 Media Network” được cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn đến các đề xuất được cá nhân hóa, phát hành thông tin, giao tiếp tương tác, truy vấn tìm kiếm và các chức năng cốt lõi khác, là các nền tảng để tạo và giao tiếp. Thỏa thuận với công ty về việc bạn đăng ký, đăng nhập, sử dụng (sau đây gọi chung là “sử dụng”) phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan.

Để cung cấp cho bạn các dịch vụ tốt hơn, vui lòng đọc kỹ và hiểu đầy đủ thỏa thuận này trước khi bạn bắt đầu sử dụng phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan, đặc biệt là các điều khoản liên quan đến miễn trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý, cấp phép quyền và điều khoản sử dụng thông tin, đồng thời đồng ý điều khoản mở và sử dụng các dịch vụ cá nhân đặc biệt, luật hiện hành và điều khoản giải quyết tranh chấp, v.v. Trong số đó, những nội dung quan trọng như điều khoản miễn trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý sẽ được nhắc nhở dưới dạng in đậm, và bạn nên đọc chúng một cách rõ ràng. Nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng đọc và hiểu đầy đủ thỏa thuận này với người giám hộ hợp pháp của bạn, đồng thời sử dụng phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan sau khi được sự đồng ý của người giám hộ hợp pháp.

Nếu bạn không đồng ý với thỏa thuận này, điều này sẽ dẫn đến việc chúng tôi không thể cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ hoàn chỉnh và bạn cũng có thể chọn ngừng sử dụng nó. Nếu bạn tự nguyện chọn đồng ý hoặc sử dụng phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan, bạn nhận thấy rằng bạn đã hiểu đầy đủ về thỏa thuận này và đồng ý là một bên của thỏa thuận này để chấp nhận thỏa thuận này và các thỏa thuận và quy tắc khác liên quan đến “M88″phần mềm và các dịch vụ liên quan (Bao gồm nhưng không giới hạn ở” Chính sách độc quyền “).

Phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan

1. Khi bạn sử dụng phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan, bạn có thể tải ứng dụng khách “M88 Media” thông qua cài đặt trước, tải xuống từ bên thứ ba được công ty ủy quyền hoặc truy cập trang web liên quan của M88 Media ( www.M88.bet). Nếu bạn không nhận được phần mềm từ công ty hoặc bên thứ ba được công ty ủy quyền, công ty không thể đảm bảo rằng phiên bản không chính thức của phần mềm “M88” có thể được sử dụng bình thường và những tổn thất mà bạn phải gánh chịu do đó không liên quan gì với công ty.

2. Công ty có thể phát triển các phiên bản phần mềm ứng dụng khác nhau cho các thiết bị đầu cuối khác nhau. Bạn có thể lấy, tải xuống và cài đặt phiên bản phù hợp tùy theo điều kiện thực tế của thiết bị. Nếu bạn không còn sử dụng phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan, bạn cũng có thể tự gỡ cài đặt phần mềm ứng dụng tương ứng.

3. Để cải thiện trải nghiệm người dùng và dịch vụ tốt hơn, công ty sẽ cung cấp các bản cập nhật hoặc thay đổi đối với phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan theo thời gian (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sửa đổi, nâng cấp phần mềm, cải tiến chức năng, phát triển các dịch vụ mới, thay thế phần mềm, v.v.), Để đảm bảo an toàn cho phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan cũng như cải thiện dịch vụ người dùng, sau khi cập nhật một phần hoặc toàn bộ phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan, công ty sẽ sử dụng các phương pháp thích hợp (bao gồm nhưng không giới hạn đối với lời nhắc hệ thống, thông báo) khi khả thi, Thư trang web, v.v.) nhắc bạn rằng bạn có quyền chọn chấp nhận phiên bản cập nhật; nếu bạn chọn không cập nhật, một số chức năng của phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan sẽ bị hạn chế hoặc không thể sử dụng bình thường.

4. Trừ khi có sự cho phép trước bằng văn bản của công ty, phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan sẽ không được truy cập hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không phải để điều chỉnh danh mục, sao chép, phổ biến, tìm kiếm theo chiều dọc, thay thế hoặc giao dịch.

5. Bạn hiểu rằng để sử dụng phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan, bạn cần chuẩn bị thiết bị đầu cuối của riêng mình (như máy tính, điện thoại di động, v.v.) liên quan đến phần mềm và các dịch vụ liên quan. Sau khi bạn mở phần mềm “M88” trong thiết bị đầu cuối hoặc truy cập trang web “M88 Media.” “, được coi là bạn sử dụng phần mềm” M88 “và các dịch vụ liên quan. Để thực hiện đầy đủ tất cả các chức năng của” M88 Media “, bạn có thể cần kết nối thiết bị đầu cuối Internet. Bạn hiểu rằng bạn sẽ chịu các chi phí bắt buộc (chẳng hạn như lưu lượng truy cập, phí Internet, v.v.).

6. Công ty cấp cho bạn quyền hợp pháp cá nhân, không thể chuyển nhượng, không độc quyền và phi thương mại để sử dụng phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan. Tất cả các quyền khác không được ủy quyền rõ ràng trong thỏa thuận này vẫn được bảo lưu bởi công ty. Bạn phải xin phép lại bằng văn bản của công ty trước khi thực hiện các quyền này. Đồng thời, việc công ty không thu hồi bất kỳ quyền nào không cấu thành việc từ bỏ quyền này .

7. Bạn có thể bắt đầu sử dụng phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan mà không cần đăng ký, nhưng một số chức năng hoặc dịch vụ có thể bị ảnh hưởng. Đồng thời, bạn cũng hiểu rằng, để cho phép bạn sử dụng tốt hơn phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan cũng như bảo vệ an ninh tài khoản của bạn, các chức năng nhất định và / hoặc các hạng mục dịch vụ riêng lẻ nhất định (chẳng hạn như dịch vụ đăng bình luận, v.v. ) sẽ yêu cầu bạn tuân theo Theo luật và quy định có liên quan của quốc gia, đăng ký tên thật và đăng nhập có thể được sử dụng sau khi cung cấp thông tin nhận dạng thực.

Giới thiệu về “Tài khoản”

1. Phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan cung cấp cho bạn kênh đăng ký, bạn có thể chọn tổ hợp ký tự hợp pháp làm tài khoản của mình, đồng thời đặt mật khẩu đáp ứng các yêu cầu bảo mật. Bằng chứng về việc sử dụng phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan.

2. Bạn hiểu và cam kết rằng tài khoản bạn thiết lập sẽ không vi phạm luật pháp và quy định quốc gia cũng như nội quy công ty có liên quan, đồng thời sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi nào xâm phạm đến lợi ích quốc gia, làm tổn hại đến quyền hợp pháp của công dân khác hoặc làm tổn hại đến đạo đức và thuần phong xã hội , tên tài khoản, ảnh đại diện của bạn và Thông tin đăng ký như hồ sơ và thông tin cá nhân khác sẽ không chứa thông tin bất hợp pháp và có hại. Cái gọi là sự cho phép của người khác sẽ không được sử dụng dưới danh nghĩa của người khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng gian lận tên, tên, kích thước phông chữ, hình đại diện và các phương pháp khác bị nghi ngờ gây ra sự thay thế của người khác), và sẽ không độc hại Đăng ký tài khoản “M88 Media” (bao gồm nhưng không mở rộng đăng ký trước đó, đăng ký hàng loạt tài khoản, v.v.). Công ty có quyền xem xét thông tin bạn gửi.

3. Tài khoản của bạn được giới hạn cho mục đích sử dụng của riêng bạn, được gọi là sự đồng ý bằng văn bản của công ty và không được cho, mượn, thuê, chuyển nhượng, bán hoặc cho phép người khác sử dụng tài khoản dưới mọi hình thức. Không phải là người đăng ký ban đầu của tài khoản, để bảo vệ tính bảo mật của tài khoản, công ty có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt ngay lập tức việc cung cấp dịch vụ cho tài khoản đã đăng ký, hoặc thay thế tài khoản.

4. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật và bí mật của tài khoản và mật khẩu cá nhân của bạn. Phần mềm M88 “và các dịch vụ liên quan Mọi trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh từ các hoạt động như sửa đổi dữ liệu, xuất bản bình luận, thanh toán ngân sách, v.v. Trong trường hợp có tài khoản hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác, bạn phải thông báo ngay cho công ty.

5. Trong trường hợp mất tài khoản hoặc quên mật khẩu, bạn có thể làm theo phương pháp của công ty để sửa và yêu cầu tài khoản hoặc mật khẩu một cách kịp thời. Bạn hiểu và đồng ý rằng cơ chế lấy lại mật khẩu của công ty chỉ cần xác định thông tin được điền trên cá nhân và dữ liệu ghi lại hệ thống. Hãy đặc biệt chú ý đến tài khoản và mật khẩu của bạn. Khi sử dụng xong, bạn nên thoát ra ngoài một cách an toàn. Nếu vì lý do riêng của bạn như quản lý không đúng cách hoặc các yếu tố bất khả kháng khác, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi trộm cắp tài khoản nghiêm trọng hoặc mất mật khẩu của bạn.

6. Khi đăng ký, sử dụng và quản lý tài khoản của mình, bạn nên đảm bảo tính xác thực của thông tin nhận dạng mà bạn đã điền khi đăng ký tài khoản. (Theo luật và quy định của quốc gia có liên quan, để sử dụng một số chức năng của phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan, bạn cần điền thông tin nhận dạng thực. Vui lòng làm theo hướng dẫn có liên quan. Hoàn tất xác thực tên thật theo pháp luật, và chú ý cập nhật kịp thời những thông tin liên quan nêu trên Thông tin.Nếu tài liệu hoặc thông tin bạn cung cấp không chuẩn hoặc không đáp ứng yêu cầu, công ty có quyền từ chối cung cấp cho bạn những chức năng liên quan, và bạn có thể không sử dụng được hoặc không sử dụng được phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan.

7. Ngoài việc tự đăng ký tài khoản “M88 Media”, người dùng cũng có thể cho phép sử dụng các tài khoản người dùng phần mềm khác mà họ sở hữu hợp pháp, bao gồm nhưng không đăng ký công ty và / hoặc các công ty liên kết và người thứ ba đã đăng ký tên thật- tài khoản người dùng phần mềm của bên đăng nhập để sử dụng phần mềm “M88” Và các dịch vụ liên quan, ngoại trừ những dịch vụ bị hạn chế hoặc cấm bởi phần mềm hoặc nền tảng của bên thứ ba. Khi người dùng đăng nhập bằng tài khoản trước đó, anh ta phải đảm bảo rằng tài khoản tương ứng đã được đăng ký bằng tên thật và các điều khoản liên quan trong thỏa thuận này được áp dụng đồng thời.

8. Bạn hiểu và đồng ý rằng ngoài việc đăng nhập và sử dụng phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan, bạn cũng có thể sử dụng tài khoản “M88 Media” của mình để đăng nhập và sử dụng các phần mềm và dịch vụ khác do công ty và các chi nhánh của nó cung cấp. Khi bạn đăng nhập bằng tài khoản “M88 Media” và sử dụng dịch vụ tiếp tục, bạn sẽ bị ràng buộc bởi “Thỏa thuận người dùng” của nhà cung cấp thực tế của dịch vụ lặp lại và các điều khoản thỏa thuận khác.

9. Để cải thiện khả năng hiển thị nội dung và hiệu quả xuất bản của bạn, bạn đồng ý rằng tài khoản của bạn trên phần mềm / trang web này và tất cả nội dung được xuất bản bởi tài khoản tương ứng được ủy quyền cho phép công ty tự động xuất bản cho công ty và / hoặc các công ty liên kết với bạn Phần mềm và trang web khác. Các thao tác mà bạn xuất bản, sửa đổi hoặc xóa nội dung trên phần mềm / trang web này sẽ được đồng bộ hóa với phần mềm và trang web khác trong loạt bài trên. Các sản phẩm phần mềm và trang web khác do công ty vận hành (nếu có) sẽ tuân theo “Thỏa thuận người dùng” của phần mềm và trang web đó và các điều khoản thỏa thuận khác.

10. Sau khi bạn hoàn tất việc đăng ký tài khoản “M88 Media”, đăng nhập và thực hiện xác minh danh tính hợp lý và cần thiết, bạn có thể duyệt và sửa đổi thông tin nhận dạng cá nhân do chính mình gửi bất kỳ lúc nào. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn không thể sửa đổi thông tin đăng ký ban đầu và thông tin xác minh khác được cung cấp trong quá trình đăng ký vì lý do bảo mật và nhận dạng (chẳng hạn như dịch vụ khôi phục và truy xuất tài khoản hoặc mật khẩu, v.v.). Bạn cũng có thể đăng ký tài khoản. Công ty sẽ hỗ trợ bạn xóa tài khoản sau khi hoàn thành danh tính cá nhân, tình trạng bảo mật, thông tin thiết bị và các trường hợp hợp lý khác và xác minh cần thiết, đồng thời xóa tất cả thông tin về tài khoản của bạn theo yêu cầu của bạn. Pháp luật và các quy định khác nhau.

11. Bạn hiểu và đồng ý rằng để sử dụng hết tài nguyên của tài khoản, công ty có quyền xóa tài khoản của bạn nếu bạn không đăng nhập lần đầu sau khi đăng ký hoặc sử dụng tài khoản mà không đăng nhập quá hai lần liên tiếp. tháng.

Bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng

Công ty hợp tác với bạn để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn (tức là thông tin có thể xác định người dùng một cách độc lập hoặc kết hợp với các thông tin khác). Bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng là một trong những nguyên tắc cơ bản của công ty. Trong quá trình sử dụng phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan, bạn có thể cần cung cấp thông tin cá nhân của mình (bao gồm nhưng không giới hạn tên, số điện thoại, thông tin vị trí, v.v.), công ty phanh sẽ cung cấp cho bạn những dịch vụ tốt hơn và tương ứng hỗ trợ kỹ thuật. Công ty sẽ sử dụng công nghệ mã hóa, ẩn danh và các biện pháp kỹ thuật khác phù hợp với phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan, cũng như các biện pháp bảo mật khác để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Quy tắc ứng xử của người dùng

1. Hành vi của người dùng yêu cầu bạn phải chịu trách nhiệm chính xác về việc sử dụng phần mềm này và các dịch vụ liên quan. Trừ khi được pháp luật cho phép hoặc được sự cho phép trước bằng văn bản của công ty, việc bạn sử dụng phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan không được có các hành vi sau:

1.1 Sử dụng bất kỳ trình cắm, trình cắm thêm, hệ thống hoặc công cụ của bên thứ ba nào được công ty liên quan ủy quyền hoặc cấp phép để can thiệp, phá hủy, sửa đổi hoặc gây ảnh hưởng khác đến hoạt động bình thường của phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan.

1.2 Sử dụng hoặc nhắm mục tiêu phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan để thực hiện bất kỳ hành vi nào gây nguy hiểm cho an ninh mạng máy tính, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

(1) Các hoạt động gây nguy hiểm cho an ninh mạng như xâm phạm trái phép mạng của người khác, can thiệp vào các chức năng bình thường của mạng của người khác và ăn cắp dữ liệu mạng;

(2) Cung cấp các chương trình và công cụ được sử dụng đặc biệt cho các mạng xâm nhập quân sự, can thiệp vào các chức năng mạng thông thường và các biện pháp bảo vệ, ăn cắp dữ liệu mạng và các hoạt động khác gây nguy hiểm cho an ninh mạng;

(3) Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, xúc tiến quảng cáo, thanh toán và hỗ trợ khác khi biết rằng quân đội dân sự đang gây nguy hiểm cho các hoạt động an ninh mạng;

(4) Sử dụng dữ liệu được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc máy chủ / tài khoản được cơ quan truy cập cho phép;

(5) Cho phép truy cập vào các mạng máy tính công cộng hoặc các hệ thống máy tính khác và xóa, sửa đổi hoặc thêm thông tin được lưu trữ;

(6) Cho phép, cố gắng phát hiện, quét, kiểm tra các điểm yếu của hệ thống hoặc mạng “M88 Media” hoặc thực hiện các hành vi khác phá hoại an ninh mạng;

(7) Cố gắng can thiệp, làm gián đoạn hoạt động bình thường của hệ thống hoặc trang web “M88 Media”, phát tán các chương trình hoặc vi rút độc hại và các hành vi khác làm gián đoạn, gây nhiễu cho các dịch vụ thông tin mạng thông thường;

(8) Tên gói dữ liệu TCP / IP giả mạo hoặc một phần của tên;

(9) Kỹ sư đảo ngược, biên dịch ngược, biên dịch hoặc cố gắng khám phá mã nguồn của phần mềm này cho phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan;

(10) Đăng ký tài khoản độc hại cho phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan, bao gồm nhưng không mở rộng việc lặp lại, đăng ký hàng loạt tài khoản;

(11) Vi phạm pháp luật và các quy định, thỏa thuận này, nội quy công ty có liên quan và các hành vi khác vi phạm quyền hợp pháp của người khác.

1.3 Nếu công ty có lý do để tin rằng hành vi của bạn vi phạm hoặc có thể vi phạm thỏa thuận trên, công ty có thể độc lập đưa ra phán quyết và giải quyết, đồng thời có quyền chấm dứt việc cung cấp dịch vụ cho bạn mà không cần thông báo trước và theo đuổi pháp luật có liên quan nợ phải trả.

2. Đặc tả nội dung thông tin

2.1 Sau khi hoàn tất xác thực tên thật theo quy định, bạn có thể đăng nhập vào “M88 Media” bằng tài khoản đã đăng ký hoặc tài khoản nền tảng hợp tác “M88 Media” để đăng nội dung, đăng bình luận, v.v.

2.2 Công ty cam kết làm cho việc phát hành thông tin và đăng bình luận là một sự trao đổi ý kiến ​​văn minh, hợp lý, thân thiện và thay thế. Trong khi thúc đẩy sự phát triển của phát hành thông tin, truyền thông tương tác và phát triển kinh doanh bài viết bình luận, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường khả năng quản lý an toàn thông tin tương ứng, cải thiện việc phát hành thông tin, đăng và bình luận tự giác, nghiêm túc thực hiện trách nhiệm xã hội, tuân thủ quốc gia pháp luật và các quy định, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tôn trọng trật tự công cộng xã hội và thuần phong mỹ tục.

2.3. và tính xác thực của thông tin. Tạo, sao chép, xuất bản và phổ biến nội dung thông tin sau đây bị cấm bởi luật và quy định:

(1) Phản đối các nguyên tắc cơ bản do Hiến pháp thiết lập;

(2) Gây nguy hiểm đến an ninh quốc gia và chuyển tiếp bí mật nhà nước;

(3) Lật đổ quyền lực nhà nước, lật đổ hệ thống xã hội chủ nghĩa, kích động chia rẽ đất nước, phá hoại đoàn kết dân tộc;

(4) Thiệt hại đến danh dự và lợi ích quốc gia;

(5) Thúc đẩy chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan;

(6) Tuyên truyền hận thù dân tộc, kỳ thị dân tộc, phá hoại đoàn kết dân tộc;

(7) Kích động phân biệt đối xử hoặc thù hận trong khu vực;

(8) Phá hoại chính sách tôn giáo của nhà nước và cổ vũ các tín ngưỡng, mê tín dị đoan;

(9) Bịa đặt, tung tin đồn thất thiệt, gây rối trật tự kinh tế, trật tự xã hội, phá hoại ổn định xã hội;

(10) Truyền bá, phổ biến bạo lực, tục tĩu, khiêu dâm, lừa đảo, giết người, khủng bố hoặc xúi giục tội phạm;

(11) Xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên hoặc xâm hại đến sức khỏe con người của người chưa thành niên;

(12) Không được phép của chủ sở hữu, bí mật chụp ảnh, quay lén người khác, xâm phạm quyền lợi hợp pháp của người khác;

(13) Chứa nội dung khủng khiếp, bạo lực, đẫm máu, rất nguy hiểm và gây nguy hiểm cho sức khỏe của người biểu diễn hoặc những người khác;

(14) Gây nguy hiểm cho an ninh mạng, sử dụng quân sự mạng gây nguy hiểm cho an ninh, danh dự và lợi ích quốc gia;

(15) Xúc phạm, báng bổ người khác, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác;

(16) Đe dọa, đe dọa bằng bạo lực và tìm kiếm xác thịt người chống lại người khác;

(17) Liên quan đến quyền riêng tư dân sự, thông tin cá nhân hoặc dữ liệu;

(18) Truyền bá ngôn từ xấu xa, gây tổn hại đến trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục;

(19) Xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác như độc quyền, quyền danh tiếng, quyền chân dung, quyền sở hữu trí tuệ, v.v.;

(20) Truyền bá các quảng cáo thương mại, hoặc thông tin chào mời thương mại tương tự, thông tin tiếp thị quá mức và thư rác;

(21) Nhận xét bằng các ngôn ngữ khác với các ngôn ngữ được sử dụng phổ biến trên trang web này;

(22) Không liên quan gì đến thông tin được bình luận;

23) Thông tin được công bố là vô nghĩa, hoặc cố tình sử dụng kết hợp các ký tự để tránh đánh giá kỹ thuật;

(23) Thông tin được công bố là vô nghĩa, hoặc cố tình sử dụng kết hợp các ký tự để tránh đánh giá kỹ thuật;

(24) Thông tin khác vi phạm luật, quy định, chính sách, trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục, gây cản trở hoạt động bình thường của “M88 Media” hoặc vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người dùng khác hoặc bên thứ ba.

3. Công ty đã thiết lập nền tảng báo cáo và khiếu nại công khai. Bạn có thể khiếu nại với công ty theo hệ thống báo cáo và khiếu nại công khai của công ty, báo cáo các hành vi vi phạm pháp luật và quy định đã phân loại, các hoạt động truyền thông bất hợp pháp, thông tin bất hợp pháp và có hại, v.v. công ty sẽ nhanh chóng truy tố và xử lý các khiếu nại và báo cáo của bạn, Để cùng nhau tạo ra một không gian mạng trong sạch và ngay thẳng.

Thông số kỹ thuật sử dụng nội dung thông tin của “M88 Media”

1. Nếu không có sự cho phép bằng văn bản của công ty, bạn không được cung cấp hoặc hỗ trợ bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện các hành động sau đối với nội dung thông tin của phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan trong thỏa thuận này:

(1) Sao chép, đọc và sử dụng nội dung thông tin của phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn mục đích thương mại như quảng cáo, tăng lượng đọc và lượng duyệt;

(2) Chỉnh sửa, phân loại và sắp xếp trái phép nội dung thông tin của phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan, sau đó hiển thị chúng trên các kênh khác ngoài trang nguồn của phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan;

(3) Áp dụng bất kỳ hình thức phương pháp nhận dạng nào, bao gồm nhưng không xác định trước các dấu đặc biệt, mã đặc biệt, v.v., để tạo lưu lượng truy cập vào nội dung thông tin của phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan của chính mình hoặc hỗ trợ bên thứ ba, dẫn đầu đến khối lượng đọc, chuyển, chiếm quyền điều khiển, v.v. Ảnh hưởng;

(4) Các hành vi khác nhằm lấy hoặc sử dụng trái phép nội dung thông tin của phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan.

2. Với sự cho phép bằng văn bản của công ty, việc bạn chia sẻ và chuyển tiếp nội dung thông tin của phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan cũng phải tuân theo các thông số kỹ thuật sau:

(1) Để thu thập thông tin, thống kê và dữ liệu liên quan liên quan đến các từ phổ biến trong tìm kiếm, tỷ lệ truy cập, phân loại, lượng tìm kiếm, tỷ lệ nhấp, lượng đọc, v.v., công ty đồng ý trước bằng văn bản rằng dữ liệu nêu trên sẽ không được công khai hoặc cung cấp dưới bất kỳ hình thức nào, Cho phép với bất kỳ người thứ ba nào;

(2) Không đặt bất kỳ hình thức trang web nguồn nào của phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các liên kết đến trang chủ (trang tệp cấu hình) của phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan, liên kết đến hệ thống quảng cáo, v.v. , hoặc Thực hiện bất kỳ hình thức chèn, chèn, bật lên, v.v. để chặn hiển thị trang nguồn của phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan;

(3) Thực hiện các biện pháp an toàn, hiệu quả và nghiêm ngặt thích hợp để ngăn chặn nội dung thông tin của phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan bị các bên thứ ba thu thập bất hợp pháp thông qua bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các chương trình “spider”;

(4) Không được phép sử dụng nội dung dữ liệu có liên quan cho các mục đích ngoài phạm vi cho phép bằng văn bản của công ty cho bất kỳ hình thức bán hàng và sử dụng thương mại nào, hoặc tham gia, cung cấp hoặc cho phép bên thứ ba sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào;

(5) Hành động chia sẻ, chuyển tiếp hoặc sao chép nội dung thông tin của phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan cho bất kỳ bên thứ ba nào sẽ tuân theo các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn khác do công ty thiết lập.

Vi phạm hợp đồng

1. Trước việc bạn vi phạm thỏa thuận này hoặc các điều khoản dịch vụ khác, công ty có quyền phán xét độc lập và đưa ra cảnh báo trước tùy theo tình huống, từ chối xuất bản, ngừng ngay việc truyền thông tin, xóa bài, rút ​​gọn. – cấm thay thế thời hạn và hạn chế một phần hoặc tất cả các chức năng của tài khoản cho đến khi các hồ sơ liên quan vĩnh viễn sẽ được lưu giữ về hành vi vi phạm pháp luật và quy định của nghi phạm và tội phạm bị nghi ngờ, và họ sẽ được báo cáo cho các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật hợp tác với các cơ quan có liên quan trong cuộc điều tra của họ.

2. Nếu bạn vi phạm thỏa thuận này hoặc các điều khoản dịch vụ khác và gây ra khiếu nại hoặc kiện tụng của bên thứ ba, bạn nên tự xử lý và chịu mọi trách nhiệm pháp lý có thể xảy ra. Nếu sự vi phạm, vi phạm hoặc vi phạm hợp đồng của bạn khiến công ty và các chi nhánh của nó phải bồi thường cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc tuân theo các cơ quan nhà nước, bạn cũng phải bồi thường đầy đủ cho công ty và các chi nhánh của nó về mọi tổn thất do hậu quả gây ra.

3. Công ty tôn trọng và bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ, quyền danh tiếng, quyền tên, quyền sở hữu và các quyền hợp pháp khác của người dùng và những người khác. Bạn đảm bảo rằng văn bản, hình ảnh, video, âm thanh, liên kết, v.v. được tải lên khi sử dụng phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, quyền danh tiếng, quyền tên, quyền sở hữu và các quyền khác và hợp pháp của bên thứ ba các quyền. Nếu không, công ty có quyền xóa nội dung bị cáo buộc vi phạm khi nhận được thông báo từ bên phải hoặc các bên liên quan. Đối với tất cả các khiếu nại của bên thứ ba, bạn nên xử lý và chịu mọi trách nhiệm pháp lý có thể có; nếu hành vi sở hữu của bạn khiến công ty và các chi nhánh của nó bị thiệt hại (bao gồm thiệt hại về kinh tế, thiện chí, v.v.), bạn vẫn nên Công ty và các chi nhánh của nó sẽ được bồi thường đầy đủ cho tất cả các tổn thất tuân theo.

Dịch vụ thay đổi, gián đoạn và chấm dứt

1. Bạn hiểu và đồng ý rằng phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan do công ty cung cấp được cung cấp phù hợp với hiện trạng có thể đạt được với công nghệ và điều kiện hiện có. Công ty sẽ cố gắng hết sức để cung cấp cho bạn các dịch vụ nhằm đảm bảo tính liên tục và an toàn của các dịch vụ. Bạn hiểu rằng công ty không thể thấy trước và ngăn ngừa các rủi ro kỹ thuật và các rủi ro khác bất cứ lúc nào, bao gồm nhưng không dần dần bất khả kháng, lý do mạng, lỗi dịch vụ của bên thứ ba, trang web của bên thứ ba và các lý do khác có thể gây gián đoạn dịch vụ, không sử dụng được phần mềm và dịch vụ bình thường, và các tổn thất và rủi ro khác.

2. Bạn hiểu và đồng ý rằng công ty có quyền xác định cài đặt dịch vụ / chức năng, phạm vi, sửa đổi, gián đoạn, tạm ngừng hoặc chấm dứt phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan để phục vụ hoạt động tổng thể và nhu cầu bảo mật hoạt động nền tảng .

Quảng cáo

1. Bạn hiểu và đồng ý rằng trong quá trình sử dụng phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan, công ty có thể quảng bá thông tin liên quan, dịch vụ quảng cáo hoặc quảng bá thương hiệu cho bạn, và công ty sẽ hiển thị trong phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan đến thương mại. quảng cáo, khuyến mãi hoặc thông tin (bao gồm thông tin thương mại hoặc phi thương mại) liên quan đến phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan và / hoặc các nhà cung cấp và đối tác bên thứ ba.

2. Khi sử dụng “M88 Media”, công ty sẽ đẩy quảng cáo có lập trình cho bạn dựa trên mức độ ưu tiên, sở thích, v.v. Bạn có thể tắt tính năng đẩy quảng cáo có lập trình trong cài đặt “M88 Media”. Nếu bạn tắt, số quảng cáo bạn nhìn thấy Sẽ vẫn như cũ, nhưng mức độ liên quan của quảng cáo sẽ giảm xuống.

3. Theo các nghĩa vụ liên quan đến quảng cáo và khuyến mại của công ty, bạn phải xác định tính xác thực và độ tin cậy của thông tin quảng cáo hoặc khuyến mại và tự chịu trách nhiệm về nhận định của mình. Ngoại trừ các quy định của pháp luật và quy định, việc mua bán, giao dịch của bạn do quảng cáo hoặc thông tin khuyến mãi hoặc thiệt hại hoặc mất mát do nghi ngờ vi phạm nội dung sẽ do bạn chịu và công ty sẽ không chịu trách nhiệm.

Sở hữu trí tuệ

1. Việc mã hóa nội dung do công ty cung cấp trong phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm, công nghệ, chương trình, trang web, văn bản, tranh, ảnh, âm thanh, video, biểu đồ, bố cục, điện tử tài liệu, v.v.) thuộc sở hữu của Công ty. Bản quyền, quyền bằng sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác của phần mềm mà công ty cung cấp dịch vụ này thuộc về công ty. Giám sát thiết bị, sao chép, phổ biến, hiển thị, hợp nhất, tải lên, tải xuống) phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan.

2. Bạn hiểu và đồng ý rằng văn bản, hình ảnh, video, âm thanh, v.v. được đăng và tải lên khi sử dụng phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan đều là bản gốc hoặc do bạn cho phép. Bản quyền của bất kỳ nội dung nào bạn tải lên thông qua “M88 Media” thuộc về bạn hoặc chủ sở hữu bản quyền ban đầu.

3. Bạn biết, hiểu và đồng ý rằng, để tiếp tục cải thiện và cung cấp cho bạn các dịch vụ tốt hơn, bạn tải lên, xuất bản, truyền hoặc phổ biến nội dung (bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, hình ảnh, âm thanh, v.v.) thông qua phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan, Âm nhạc, âm thanh, hội thoại, v.v. trong video và / hoặc âm thanh), các công ty được ủy quyền và các chi nhánh của họ, các công ty kiểm soát và kế thừa toàn cầu, miễn phí, không độc quyền, có thể cấp phép lại tương ứng của công ty (thông qua nhiều cấp độ) quyền (Bao gồm nhưng không phải quyền sao chép trước, quyền phổ biến mạng thông tin, quyền chuyển thể, quyền biên soạn, quyền sửa đổi, quyền dịch thuật, các dẫn xuất sản xuất, quyền biểu diễn và hiển thị), phạm vi sử dụng bao gồm nhưng không giới hạn ở hiện tại hoặc các trang web, ứng dụng, Sản phẩm hoặc thiết bị đầu cuối khác, v.v. Sau đó, bạn xác nhận và đồng ý rằng việc cấp các quyền trên được bao gồm trong nội dung, “M88 Media” / “M88 Media Network”, bất kỳ công khai, khuyến mãi, quảng cáo và / hoặc liên quan đến công ty và / hoặc thương hiệu công ty, và / hoặc để tránh nhầm lẫn, Bạn đồng ý rằng việc ủy ​​quyền các quyền trên bao gồm việc cho phép sử dụng, sao chép, hiển thị, phổ biến hình ảnh cá nhân, chân dung, tên, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu, tên, biểu tượng, nhãn hiệu công ty và những thứ khác mà bạn sở hữu hoặc được phép sử dụng và nhúng vào nội dung.

4. Bạn xác nhận và đồng ý ủy quyền cho công ty dưới danh nghĩa của mình hoặc ủy thác cho một bên thứ ba chuyên nghiệp xâm phạm bản quyền của nội dung tải lên và phát hành của bạn, hoặc phân xử, hòa giải, dàn xếp, v.v. Công ty có quyền đưa ra quyết định về quyền quyết định bảo vệ và thực hiện chúng một cách độc lập.

5. Công ty cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho việc phát triển và vận hành “M88 Media”, đồng thời chuyển đổi tất cả dữ liệu và thông tin được tạo ra trong quá trình phát triển và vận hành phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan sang tất cả các quyền trong phạm vi được luật bản quyền cho phép và các quy định.

6. Trong bất kỳ trường hợp nào, vui lòng không sử dụng công ty một cách riêng tư, bao gồm nhưng không giới hạn ở “M88”, “M88 Media”, “M88 Media Number”, “M88 Media Network” và “www.M88.bet”. công ty, với sự đồng ý trước bằng văn bản, bạn sẽ không hiển thị, sử dụng hoặc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, đăng ký tên miền, v.v., thay cho biểu tượng trong điều khoản này một mình hoặc trong bất kỳ sự kết hợp nào, và bạn sẽ không thực hiện các quyền rõ ràng hoặc ngụ ý đối với hiển thị, sử dụng, hoặc các quyền khác đối với người khác Hành động xử lý các dấu hiệu này. Do bạn vi phạm thỏa thuận này và việc sử dụng các nhãn hiệu, biểu tượng, v.v. nêu trên của công ty cho công ty hoặc những người khác gây thiệt hại, bạn sẽ chịu mọi trách nhiệm pháp lý.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

1. Bạn hiểu và đồng ý rằng phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan có thể bị ảnh hưởng hoặc bị can thiệp bởi nhiều yếu tố và công ty không đảm bảo (bao gồm nhưng không giới hạn):

1.1 Phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan hoàn toàn phù hợp với mọi yêu cầu của người dùng;

1.2 Phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan không bị xáo trộn, kịp thời, an toàn, đáng tin cậy hoặc không có bất kỳ lỗi nào; bất kỳ phần mềm, dịch vụ hoặc tài liệu nào khác mà bạn có được thông qua công ty đều đáp ứng được mong đợi của người dùng;

1.3 Bất kỳ lỗi nào trong phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan sẽ được sửa chữa.

2. Nếu bạn nghi ngờ có hành vi mượn hoặc thông tin tài sản trực tuyến, mật khẩu tài khoản, quảng cáo hoặc thông tin khuyến mãi bị nghi ngờ khác, vui lòng xử lý nó một cách thận trọng và đưa ra đánh giá của riêng bạn. thông tin vô hình Đối với tổn thất, công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm bồi thường trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, phái sinh hoặc trừng phạt nào.

3. Bạn hiểu và đồng ý rằng trong quá trình sử dụng phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan, bạn có thể gặp phải các yếu tố bất khả kháng (bất khả kháng là những sự kiện khách quan không thể lường trước, không thể khắc phục và không thể tránh khỏi), bao gồm nhưng không hạn chế đối với thiên tai (như lũ lụt, động đất, bão, v.v.), hành động của chính phủ, chiến tranh, đình công, bạo loạn, bạo loạn, v.v. Trong trường hợp bất khả kháng, công ty sẽ cố gắng sửa chữa kịp thời nhưng công ty sẽ được miễn trách nhiệm trong phạm vi pháp luật và các quy định của pháp luật đối với những tổn thất do nguyên nhân bất khả kháng.

4. Công ty có quyền xử lý nội dung bất hợp pháp theo thỏa thuận này. Quyền này không cấu thành nghĩa vụ hoặc lời hứa của công ty và công ty không thể đảm bảo rằng các hoạt động bất hợp pháp sẽ được phát hiện kịp thời hoặc bị xử lý cho phù hợp.

5. Bạn hiểu và đồng ý rằng công ty không cung cấp bất kỳ loại đảm bảo hoặc điều kiện rõ ràng hoặc ngụ ý nào liên quan đến phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở khả năng tiếp thị thương mại, khả năng áp dụng cho các mục đích cụ thể, v.v. Và việc sử dụng các dịch vụ liên quan là rủi ro của riêng bạn.

6. Bạn hiểu và đồng ý rằng thỏa thuận này là tuân thủ luật pháp và quy định quốc gia, duy trì trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. quy định trong phạm vi khả năng của mình nhưng không đảm bảo rằng bản án của công ty hoàn toàn phù hợp với cơ quan xét xử., bản án của cơ quan hành chính là nhất quán, nếu hậu quả phát sinh do đó bạn tự hiểu và đồng ý gánh chịu.

7. Trong mọi trường hợp, công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, do hậu quả, trừng phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hình phạt, bao gồm cả việc mất lợi nhuận mà bạn phải chịu khi sử dụng phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan. Toàn bộ trách nhiệm của công ty đối với bạn, bất kể lý do hay hành vi danh nghĩa, sẽ không bao giờ vượt quá chi phí (nếu có) mà bạn đã trả cho công ty để sử dụng phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan trong cơ quan của thành viên.

Thỏa thuận đặc biệt về các dịch vụ cá nhân và dịch vụ của bên thứ ba

1. Phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan bao gồm các phương pháp pháp lý khác nhau của công ty để lấy thông tin hoặc liên kết nội dung thông tin, cũng như các dịch vụ cá nhân khác được điều hành hợp pháp bởi công ty và / hoặc các bên liên quan. Bạn có thể mở và sử dụng các dịch vụ riêng lẻ trên trong phần mềm “M88”. Một số dịch vụ riêng lẻ nhất định có thể yêu cầu bạn chấp nhận đồng thời thỏa thuận được sắp xếp cụ thể cho điều này hoặc các quy tắc khác hạn chế bạn và nhà cung cấp dịch vụ cá nhân, đồng thời cung cấp cho bạn những thỏa thuận này một cách dễ thấy khi bạn dự định sử dụng dịch vụ một chiều khi cần thiết., Quy tắc, để bạn tham khảo và đồng ý. Khi bạn bắt đầu sử dụng các dịch vụ trên, có nghĩa là bạn đã hiểu và chấp nhận các thỏa thuận và quy tắc có liên quan điều chỉnh các dịch vụ riêng lẻ. Nếu thời hạn sử dụng không được chỉ định, hoặc thời hạn sử dụng không được chỉ định là “vĩnh viễn”, “vô thời hạn” hoặc “không giới hạn”, thì thời hạn sử dụng của các sản phẩm hoặc dịch vụ này là kể từ khi người dùng bắt đầu sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ cho đến khi sản phẩm hoặc dịch vụ được sử dụng. Cho đến ngày phần mềm “M88” chuyển sang chế độ ngoại tuyến.

2. Nếu bạn sử dụng phần mềm hoặc các dịch vụ liên quan do bên thứ ba cung cấp trong phần mềm “M88”, ngoài việc tuân thủ thỏa thuận này và các quy tắc liên quan của M88 Media, bạn cũng có thể cần phải đồng ý và tuân theo thỏa thuận của bên thứ ba, chính sách độc quyền và các quy tắc liên quan. Các tranh chấp, tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ phần mềm của bên thứ ba và các dịch vụ liên quan sẽ do bạn và bên thứ ba giải quyết. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc này.

Điều khoản sử dụng cho trẻ vị thành niên

1. Nếu người dùng là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi nên đọc kỹ thỏa thuận này dưới sự giám hộ, hướng dẫn và đồng ý của người giám hộ trước khi sử dụng phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan.

2. Công ty bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên. Khi điền thông tin cá nhân, người dùng chưa đủ tuổi nên nâng cao nhận thức về bảo vệ cá nhân và thực hiện các biện pháp thích hợp, sử dụng đúng phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan khi được người giám hộ hướng dẫn.

3. Người dùng chưa thành niên hiểu rằng nếu bạn vi phạm pháp luật và các quy định và nội dung của thỏa thuận này, bạn và người giám hộ của bạn phải tuân theo pháp luật và chịu mọi trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh.

4. Nhắc nhở đặc biệt cho người dùng nhỏ tuổi:

4.1 Thanh thiếu niên sử dụng phần mềm này và các dịch vụ liên quan nên học cách sử dụng Internet đúng cách trong phạm vi hợp lý dưới sự giám sát và hướng dẫn của người giám hộ, tránh tham gia vào không gian ảo và phát triển thói quen sử dụng Internet tốt.

4.2 Người dùng trẻ phải tuân thủ “Công ước Văn minh Mạng Thanh niên Quốc gia”:

(1) Học hỏi trực tuyến tốt và không duyệt thông tin xấu;

(2) Giao tiếp trung thực, thân thiện, không xúc phạm hoặc lừa dối người khác;

(3) Nâng cao nhận thức tự chăm sóc bản thân và không hẹn hò với bạn bè theo ý muốn;

(4) Cần duy trì an ninh mạng và không phá hủy cấp độ mạng;

(5) Tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần, không mê đắm thời gian và không gian ảo.

5. Để bảo vệ quyền lợi của trẻ vị thành niên tốt hơn, công ty nhắc nhở người dùng cẩn thận xuất bản nội dung có chứa tài liệu nhỏ. . của trẻ vị thành niên. Và cho phép công ty sử dụng và xử lý các nội dung liên quan đến trẻ vị thành niên này theo thỏa thuận này.

Khác

1. Việc xác lập, có hiệu lực, ký kết, giải thích và giải quyết các tranh chấp của hiệp định này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nếu bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này không hợp lệ hoặc không thể thi hành do luật pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bị tẩy chay, thì những điều khoản này sẽ có hiệu lực và sẽ được phân tích lại để sát với mục đích ban đầu của thỏa thuận này và các quy định khác của điều này thỏa thuận sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực.

2. Nếu bạn có bất kỳ tranh chấp nào với công ty do thỏa thuận này, hai bên sẽ cố gắng giải quyết thông qua thương lượng hữu nghị, nếu thương lượng không thành công, bạn đồng ý gửi tranh chấp liên quan đến tòa án nhân dân nơi đạt được thỏa thuận này để khởi kiện.

3. Để cung cấp cho bạn các dịch vụ tốt hơn hoặc các luật, quy định và điều chỉnh chính sách của quốc gia, “M88 Media” và các dịch vụ liên quan sẽ được cập nhật và thay đổi theo thời gian. một phần của thỏa thuận này. Sau đó, chúng tôi sẽ phát hành phiên bản cập nhật trong “M88 Media” và nhắc nhở bạn về nội dung cập nhật thông qua thông báo trên trang web chính thức (www.M88.bet) hoặc các phương pháp thích hợp khác trước khi các điều khoản cập nhật có hiệu lực và ngăn bạn hiểu điều này Phiên bản mới nhất, bạn cũng có thể kiểm tra phiên bản mới nhất của các điều khoản thỏa thuận trên trang chủ của trang web hoặc trang cài đặt phần mềm. Nếu bạn tiếp tục sử dụng phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan, bạn đồng ý chấp nhận nội dung của thỏa thuận sửa đổi này. Nếu bạn có bất kỳ phản đối nào đối với các điều khoản thỏa thuận đã sửa đổi, vui lòng ngừng đăng nhập hoặc sử dụng phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan ngay lập tức. Nếu bạn tiếp tục đăng nhập hoặc sử dụng phần mềm “M88” và các dịch vụ liên quan, bạn sẽ được coi là đã chấp thuận và chấp nhận các điều khoản sửa đổi của thỏa thuận.

4. Các tiêu đề trong thỏa thuận này hoàn toàn thuận tiện để đọc và thiết lập, và không ảnh hưởng đến ý nghĩa hoặc cách giải thích của bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận này.

5. Cả bạn và công ty đều là các chủ thể độc lập. Trong mọi trường hợp, thỏa thuận này không cấu thành bất kỳ hình thức đảm bảo hoặc điều kiện rõ ràng hoặc ngụ ý nào của công ty đối với người dùng, cũng như không cấu thành mối quan hệ đại lý, đối tác, liên doanh hoặc việc làm giữa hai bên.